Ny menighet Bohembo

I to dager har vi vært på ett sted som heter Bohembo som et lite sted helt på grensen til Tanzania. Der dro vi med hele teamet og lastebilen for å ha møter. Det er vanskelig å unngå å bruke de mest sterke ord om hva som har skjedd disse to dagene, men vi er aldeles målløse over hva Gud gjør.

I går på det siste møte så var den slik mektig atmosfære i møte og hele forsamlingen danset og var med på sangen. Det er ikke en slik dans eller sang vi ser hjemme i Skandinavia, men en glede og jubel fra ett spontant nyfrelst hjerte. Når afrikanere danser er det fasinerende å se på da hele kroppen stråler av glede.

Det er vanskelig å anslå hvor mange som søkte frelse disse to dagene, men om man inkl barna som ville ta i mot så var det flere hundre som rakk opp hendene. I begge møtene så var det mange som rakk opp hendene når det ble spurt om noen hadde blitt helbredet. I siste møte var det vanskelig å telle alle som gav tegn på helbredelse og det kunne se ut som om det var mer en 30 stykker. Det er ikke tid til å spørre alle om hva som de har blitt helbredet for, men noen gav sitt vitnesbyrd om helbredelsen de hadde mottatt momentant under forbønn. En kvinne hadde dobbeltsyn og så klart momentant helbredet. En mann hadde hatt store problemer og smerter i brystet. Under forbønn så kunne man se hvordan han ble helbredet og han strålte når han gav sitt vitnesbyrd.

På slutten av møte så kom «chief» (samme som ordfører)  for området og formante de som hadde ett landområdet og gi dette som gave slik at det kunne bygges en forsamling på stedet. Han sa at alle måtte bli med i denne menigheten og Gud nå hadde åpnet en vei for menneske tilbake til samfunn med han.

Når møte var ferdig så kom det en dame som gav et landområde, bare 300 meter utenfor sentrum i denne landsbyen. Nå skal det startes en menighet der og det er vanskelig å forklare den glede og forundring vi føler over hva Gud gjør.