Min drøm har blitt en virkelighet

Dette må være en High School? – Dette er hva folk spør meg om, sier Daniel veldig stolt når han snakker om det nye førskolebygget som nå snart er ferdig, og som Gospel Mission har gitt penger til. Inntil nå har skolen i mange år lånt lokaler av menigheten og har derfor måtte rydde vekk alle tingene når skoledagen er over.  Dette er noe som jeg har drømt om i mange år, sier Daniel, og derfor har jeg kjøpt denne tomten for mange år siden, nettopp for å bygge en skole på denne tomten. Jeg ser at mine drømmer og visjoner er nå blitt en virkelighet, sier Daniel med entusiasme.

Når jeg drar opp for å se på bygget holder maleren på med å male inne i klasserommene, og det gjenstår et strøk maling på utsiden av bygget. Daniel forklarer at det er prosjektert etter kenyansk standard for skolebygg, både når det gjelder størrelse på vinduer, klasserom, etc. Nye toaletter er satt opp nå, men de er ikke helt ferdig til maling ennå.

Nå er  det snart ferie for ungene og når de kommer tilbake til skolen først i januar, skal den mye skolen brukes og før det skjer så må alle pulter, stoler og annet inventar være på plass.

Vi gleder oss til åpningen av skolen i januar 2014

Dette er den nye flotte skolen

Dette er den nye flotte skolen

Innvendige malearebeider

Innvendige malearebeider

Toalettet som er under bygging

Toalettet som er under bygging

Skolen sett i fra veien

Skolen sett i fra veien

Bygging av enkehus

Gospel Mission har sendt støtte slik at det er blitt bygd to nye hus i Kenya og under ser du bilde av ett av husene. Her står Mary stolt foran sitt nye hus!

Det er nå blitt bygd to slike hus og to til skal bygges nå først i dette året. I forhold til Norske forhold så er dette meget enkle hus, men for de enkelte som får nytt hus får muligheten til å sove tørt når regnet setter inn. Gospel Mission vil i tiden fremover bygge flere enkehus og hus til andre fattige ettersom det blir gitt penger til dette.