En geit som gave

Vi har tidligere sendt ned støtte til å bygge to menighetsbygg og nå på fredagen så skulle vi på møte i en av disse byggene. Bygget var ikke helt ferdig da det manglet noe puss på veggene ute og inne, men det var impnerende å se hva de hadde rukket å få gjort på kun ti dager. For oss var det deilig å sitte under taket da det var meget varmt ute og bygget var vel en stor velsignelse for oss denne dagen.

Det var rørende å høre hvor takknemlige forsamlingen var da de hadde fått ett menighetsbygg. En gav sitt vitnesbyrd i møte om hvordan de hadde bedt til Gud om å få ett bygg, men trodde at dette ikke var mulig. Det hadde hatt møter under ett stort tre, men det var utholdelig i lengden når det regnet og det var for varmt ute.

Menigheten hadde startet i august 2009 etter en møtekampanje i område som Daniel Masaga hadde hatt, og det ble det mange frelst som siden ble en del av den nystartede menigheten. En av de nyfrelste gav av sitt landområde slik at tomten bygget skulle sette opp ikke behøvde å kjøpes. Det som er rørende er at det som er blitt sponset av oss kun er for materialer og jobben for å sette på taket, og resten blir gjort som dugnad av menigheten!

På sisten av møte vi hadde der denne fredags formiddagen kom hele menigheten frem og ville takke Daniel for hva han hadde gjort for dem gjennom å komme med evangeliet. De dro en geit inn gjennom døren som Daniel fikk som kjærlighetsgave tilbake for hva Gud har gjort gjennom hans tjeneste. De hadde også med en flaske med ren fløte fra en ku, eller som de kalte den en ren og dyr olje fra kua.

Daniel mangler ikke på visjoner og hadde nå planer om å starte en førskole i dette menighetsbygget og dette til rungende jubel fra menigheten. Det mangler ikke på initiativ på hva som skal settes i gang og de setter i gang uten støtte med tro til Herren om ett mirakel. Det er med stolthet vi kan si at vi kjenner disse menneskene og de er en inspirasjonskilde for oss alle.

Mvh
Kenya team v/Thor Ivar