Et møte med alle evangelistene!

Søndag var det møte i Ogada church og mange var samlet denne dagen. Glede og jubel er en del av møtene her nede og dette møte var heller ikke ett unntak. Det er ikke noe luksusbygg de har møtene i og det er heller ett beskjeden høyttaleranlegg med kun en mikrofon som virket, men det la ikke noen demper på jubelen og Guds Ånd var mektig til stede. Mange gav vitnesbyrd etter møte at de hadde fått ett møte med Jesus i dette møte som Guds Ånd var mektig til stede.

Mandag morgen så var det en samling med de fleste av evangelistene der vi kunne informere dem om Gospel Mission og hvilke visjoner vi har. Vi informerte om at vi ville i stor grad sponse møtekampanjer, plante menigheter, bygge menighetsbygg og annen evangelisering. Dette ble mottatt med en enorm jubel og entusiasme, og det var ikke vanskelig å se at dette ble oppfattes som ett stort bønnesvar. Det er ønske om å kjøpe en lastebil med instrumenter, høyttalere og annet utstyr som kan brukes til møtekampanjer. Daniel Masaga har i alle år hatt ett kall og hjerte for å nå nye mennesker og gleder seg over at vi har de samme visjonene.

Vi er vitne til at evangeliet er i fremgang her men det er stadig mange mennesker som skal høstes inn, og for dette så må forholdene legges til rette. Det er lange avstander i områdene og en av evangelistene fortalte meg at han innimellom måtte sykle til Gribe for evangelistenesamlingene og dette er 19 mil! Det tok omtrent 12 timer å sykler hele veien, men denne gangen hadde han hatt penger til Mattatoen som kostet ca 30 kr og da hadde han kun syklet 3 timer for å kommet frem til veien mattatoen gikk. For å rekke frem til samlingen hadde han startet kl 3 om natten og nådde frem til Gribe kl 10 på formiddagen.

Vi er imponert over den glød og innsats som vi ser, men samtidig så hadde det vært befriende for dem å ha en motorsykkel tilgjengelig.

Har fortalt Daniel at dette er store behov og at dette krever store økonomiske løft for å gjennomføre dette, og vår bønn er at Gud vil velsigne med midler slik at enda flere kan høstes inn for Gud rike.

Mvh
Kenya team v/Thor Ivar